Etika


Etika

Kao  globalna kompanija, znamo da ono što mi radimo i odluke koje donosimo utječu na ljude diljem svijeta.
Doro zahtijeva da dobavljači potpišu posebnu izjavu o dobroj korporativnoj društvenoj odgovornosti.
Ovaj izjava uključuje veliki broj zahtjeva glede  rada djece, prisilnog rada, radnih uvjeta, razina naknada, radnog vremena i prava na članstvo u sindikatu.


Od 2008.godine  u Dorou se obavlja provodi revizija vanjskih revizora kako bi se provjerila sukladnost njenih politika.
U slučaju povrede ugovora Duro ima pravo odmah prekinuti sve odnose s dobavljačem.

 

 

Kvaliteta

Za nas kvaliteta podrazumijeva isporuku proizvoda koji odgovaraju na stvarne potrebe i koji vam omogućuju da nastavite obavljati stvari koje ste uvijek uživali obavljati.  Mi to  zovemo "ukupno iskustvo kvalitete",  rad koji započinje s razvojem proizvoda u Dorou i nastavlja se s procesom proizvodnje kod naših dobavljača.

 

Osiguranje kvalitete – temeljni sastojak uspjeha

Doro stavlja veliki naglasak na kontrolu kvalitete. Redovne provjere i praćenje glavni su elementi u razvoju i proizvodnji novih proizvoda. Potpuna funkcionalna kontrola kvalitete s jasnim  internim i vanjskim procesa je uvjet da možemo poduzeti sljedeći korak na području proizvoda.

 

Svi se dobavljači ocjenjuju u sljedećim područjima:

 

• Predviđena razina ponavljajućih kupaca
• Provjere isporuke
• Točnost isporuke
• Vrijeme od primitka narudžbe do otpreme

 

Doro rangira i mjeri svakog proizvođača

Na taj način Doro i dobavljač mogu vidjeti kakva je razina  kvalitete. Doro često pomaže u pronalaženju grešaka u stvarnim proizvodnim procesima u Aziji. Na taj se način prenosi veliki dio znanja u opcije raspoložive za proizvodnju novih proizvoda, ali i mogućnosti poboljšavanja postojećih proizvoda.
Doro zahtijeva da dobavljači potpišu posebnu izjavu o dobroj korporativnoj društvenoj odgovornosti. Ovaj izjava uključuje veliki broj zahtjeva glede  rada djece, prisilnog rada, radnih uvjeta, razina naknada, radnog vremena i prava na članstvo u sindikatu po izboru. Od 2008.godine  u Dorou se a provodi revizija od strane vanjskih revizora kako bi se provjerila sukladnost njenih politika. U slučaju povrede ugovora Duro ima pravo odmah prekinuti sve odnose s dobavljačem. 

Okoliš                                                                                         

Briga za okoliš je nešto na što nas se stalno podsjeća pa u Dorou  ovom pitanju dajemo najveću važnost koju zaslužuje. Ovo činimo poštivanjem direktiva koje se odnose na ekološka pitanja i  traženjem načina za  smanjenje utjecaja našeg rada i proizvoda na okoliš. Naša inicijativa Eco funkcionalnosti za DECT bežične telefone je jedan takav primjer.
 
Cilj Doroa je pridonijeti na najbolji mogući način smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

 

Direktive o zaštiti okoliša

Doro stavlja na tržište i prodaje proizvode čija je uporaba i oporaba (recikliranje) obuhvaćeni direktivama o zaštiti okoliša,  direktor  za kvalitetu i zaštitu okoliša u tvrtki Doro zadužen je za to da Doro poštuje važeće zakone i propise,a svaka zemlja ima povjerenika za zaštitu okoliša koji je zadužen osigurati da se poštuju propisi zaštite okoliša predmetne zemlje.

Među najopsežnijim direktivama koje utječu na poslovanje Doro su  Direktiva o električnom i elektroničkom otpadu(“WEEE”)koja je stupila na snagu u kolovozu 2005. i direktiva o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari(“RoHS”), koja je stupila na snagu 1.srpnja  2006.

 REACH direktiva EU (Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) bit će evaluirana  2008. za provedbu u 2010. Utjecaj na Doro kao uvoznika gotovih proizvodaje ograničen,ali impak može utjecati na naše procese.

Druga direktiva, koja će se početi provoditi, a koje će utjecati na  kompaniju je EUP direktiva  (Proizvodi koji koriste energiju). Utjecaj na Doro bit će u smislu osiguravanja punjača baterija ekološkog dizajna, proizvodnje i  male potrošnje energije, kao i vanjskih jedinica za strujno napajanje.